Logo Belgische Sjoelfederatie  Belgische
     Sjoelfederatie
Sjoelbak
Sjoelbak
Sjoelbak

› De Belgische Sjoelfederatie (BSF)

» Korte Historiek

Op initiatief van een zevental clubs uit het Antwerpse, werd op 1 oktober 1978 de Belgische Sjoelfederatie opgericht. Het doel was een gereglementeerde competitie tussen de verschillende ploegen spelen, en ook het organiseren van een Nationaal Kampioenschap. Al een maand na de oprichting werd de eerste sjoelschijf geworpen van een competitie die na 25 sjoelseizoenen nog steeds elk jaar voor een spannende strijd zorgt.
 
Sinds 1978 is er al heel wat veranderd. Zo zijn we midden jaren tachtig stelselmatig van sjoelbakken met de merken Sliedrecht, Christiaensen en Homas naar Schilte overgeschakeld. Er zijn ook enkele nieuwe wedstrijden ontstaan, zoals de Beker van België eind jaren tachtig en de drielandenwedstrijd in 1997. De laatste jaren wordt er door het bestuur zeer hard aan de reglementen gesleuteld om de wedstrijden nog interessanter te maken.

» Missie

De Belgische Sjoelfederatie wil de sjoelsport bevorderen en promoten door:
Sjoelschijven - sjoelwedstrijden aan te bieden voor alle mensen, van alle leeftijden en alle niveau's;
- de clubs en clubleden waar mogelijk te ondersteunen;
- het sjoelmateriaal gemakkelijk en goedkoop aan te bieden;
- reglementering verder uit te werken, om sportieve en eerlijke wedstrijden te garanderen;
- deze website te onderhouden en verder op te bouwen;
- promotiemateriaal te verspreiden;
- relaties met buitenlandse sjoelorganisaties te onderhouden.

» Organogram

De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 2 afgevaardigden van elke aangesloten club.
Elke twee jaar wordt er door de algemene vergadering een Raad van Bestuur gekozen. Deze bestaat uit: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, sportbestuurder, en nog enkele bijkomende bestuursleden die mee zitting hebben in de bestuursvergaderingen.
De raad van bestuur is belast met het beheer en de algemene leiding van de federatie.
 
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR:
Voorzitter: Willy Verleye;
Secretaris & Penningmeester: Stefan Cauwelaers;
Sportbestuurder: Paul Van den Broeck;
Bestuursleden: Marina Cleirbaut, Simone Frijlink, Marie-Josťe Hermans.

» Sport vs. Volkssport?

Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS vzw)Door ons geringe ledenaantal worden wij door Bloso, het Vlaams Commissariaat voor de Sport, niet officieel erkend als sportfederatie. Verschillende clubs zijn echter wel lid van de Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS vzw), een overkoepelend orgaan voor traditionele sporten in Vlaanderen die de belangen behartigt van de Volkssporten in Vlaanderen. Hierdoor zijn de leden van de clubs die aangesloten zijn bij VlaS vzw voorzien van een ongevallenverzekering voor alle clubactiviteiten!

» Hoe lid worden?

Lid worden van de federatie is vrij simpel. U contacteert best de club die het dichtst in uw buurt ligt. Nadat u zich aangesloten heeft bij een club, zal die zorgen voor uw aansluiting bij de federatie.Winnaars Belgisch Kampioenschap 2004 U kan meteen deelnemen aan de competitie en aan de andere wedstrijden die door de federatie georganiseerd worden. Als u eerst een kijkje wil komen nemen en eens wil proberen, kan u ook altijd terecht op de tornooien die door de federatie of de aangesloten clubs georganiseerd worden. Elke aangesloten speler krijgt een federatiepas waarop zijn gemiddelde score vermeld staat. Het is deze pas die gebruikt wordt om bij open tornooien te bepalen in welke klasse u sjoelt.
 
Wilt u als club aansluiten bij de federatie, neemt u best contact op met de voorzitter van de federatie.
Naar Boven
Sitemap - Realisatie Website: Stefan Cauwelaers
Copyright © 2005-2012 Belgische Sjoelfederatie (BSF) - Alle Rechten Voorbehouden
Normaal Lettertype Groot Lettertype Zéér groot Lettertype